Teknik Resim Tahtası

Resim tahtaları ve masaları,üzerine resim kâğıtlarının bağlanmasına (yapıştırılmasına) yarayan çok düzgün yüzeylerden meydana gelen, ağaç, ağaç kaplanmış sunta veya yapay malzemelerden yapılmış plakalardır.Sınıf içinde veya evde resim çizmek için kullanılan taşınabilir özelliğinde ağaç veya plastikten yapılmış resim tahtaları Aşağıdaki resimde görülmektedir.

Teknik Resim Tahtası

Teknik Resim Tahtası

 

Teknik Resimde Kullanılan Aletlerin Önemi

Resim tamamen grafiksel bir anlatım şeklidir. Resim kâğıdı üzerindeki çizgilerle anlatımın doğru ve temiz olması gerekir. Teknik resimdeki çizgi ve yazının aranan özelliklerde olması için uygun araç ve gereçlerden yararlanılır.
Teknik resim takımlarının kaliteli ve aranan özelliklerde olması, yapılacak çizimlerinde doğru ve hızlı yapılmasını sağlar. Aynı zamanda özelliğini kaybetmeden uzun süre kullanılması mümkün olur. Bu resim takımları ayrı ayrı ele alınıp özellikleri ve çeşitleri tanıtılacaktır.

Teknik Resimde Kullanılan Aletlerin Önemi

Teknik Resimde Kullanılan Aletlerin Önemi