Teknik Resim

Teknik Resimde Eğri Cetvel Pistole

Teknik Resim Eğri Cetvel Pistole

Teknik Resim Eğri Cetvel Pistole

Pergelle çizilemeyen eğriler eğri cetvelleri ile çizilirler. Eğri cetvelleri birbirine ekli değişik eğrilerden meydana gelir.Çoğunlukla saydam gereçten yapılırlar ve büyüklü küçüklü pek çok çeşitleri mevcuttur. Mesleğe göre uygun olanı seçilip alınmalıdır.

İlk Yorumu Siz Yazın - Ne Düşünüyorsunuz?
Posted by Admin - 4 Mart 2015 at 15:50

Categories: Teknik Resim   Tags:

Teknik Resimde Açı Ölçer

Teknik Resim Açı Ölçer

Teknik Resim Açı Ölçer

Açıların ölçülmesi için ve gönyelerle çizilmesi olanaksız olan 0° – 180° arasındaki veya 0° – 360° arasındaki açıların işaretlenmesi için kullanılan bir araçtır.İletkilerde bölüntülerin gayet hassas ve belirgin olması gerekir

İlk Yorumu Siz Yazın - Ne Düşünüyorsunuz?
Posted by Admin - 3 Mart 2015 at 15:50

Categories: Teknik Resim   Tags:

Teknik Resimde Ölçü Cetveli

Teknik Resim Ölçü Cetveli

Teknik Resim Ölçü Cetveli

Ölçü cetvelleri,uzunlukların ölçülmesinde ve bir yerden başka bir yere taşınmasında kullanılır.Bu nedenle çizilmiş resimleri okuyacak veya yeniden resim çizecek teknik elemanların en çok kullandıkları araçlardan biridir.Ölçü cetvellerinin bir kenarı milimetre diğer kenarı da 1/2 milimetre bölüntülüdür.

İlk Yorumu Siz Yazın - Ne Düşünüyorsunuz?
Posted by Admin - 3 Mart 2015 at 15:50

Categories: Teknik Resim   Tags:

Teknik Resimde Gönyeler

45° Ve 30° - 90° Gönye

45° Ve 30° – 90° Gönye

45° ve 30° ‐ 60° olarak iki türde yapılan standart gönyeler,T cetveli üzerinde kaydırılarak dikey ve eğik çizgilerin çiziminde kullanılır.Gönyelerin açıları 45°x45°x90° ve 30°x60°x90° dir.Aynı zamanda bu gönyelerle 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105° lik açılar çizilebilir.T cetveli ve gönyenin konumları çizgi çizilecek yere kesin olarak getirilmiş ise çizgi,sağ elle çizilir. Çizgi çizilirken kurşun kalem, çizim doğrultusunda 60° ve kendinizden uzaklaşacak şekilde biraz öne doğru tutulur. Çizgi çizildikten sonra sol elin iki parmağı, T cetvelini oynatmadan gönyeyi istenilen yere kaydırıp tutar ve sağ elle tekrar çizgi çizilir.Gönyenin ufak hareketleri daima sol elle yapılır.Sağ el, çizim için bulunduğu durumu bozmaz ve gönye sol elle istenilen yere getirilir getirilmez hemen çizgiyi çizer.

İlk Yorumu Siz Yazın - Ne Düşünüyorsunuz?
Posted by Admin - 3 Mart 2015 at 15:50

Categories: Teknik Resim   Tags:

Teknik Resimde T Cetveli

Teknik resimde T Cetveli

Teknik resimde T Cetveli

Teknik resimler çizilirken en çok kullanılan araç T cetvelidir.T cetveli çoklukla yatay, eğik ve birbirine paralel çizgilerin çizilmesinde kullanılır.Ayrıca,gönyelerle yapılacak çizimlerde gönyelere kılavuzluk eder.T cetvelin baş kısmı,resim masasının sol kenarına dayandırılarak sol el ile aşağı yukarı hareket ettirilir.

İlk Yorumu Siz Yazın - Ne Düşünüyorsunuz?
Posted by Admin - 3 Mart 2015 at 15:50

Categories: Teknik Resim   Tags:

Teknik Resim Çizim Masası

Teknik Resim Çizim Masası

Teknik Resim Çizim Masası

Üzerine resim çizilecek kâğıdın tutturulduğu masalardır. Yüzeyi ve kenarları düzgün, köşeleri de 90° olmalıdır. Günümüzde ıhlamur, kavak, plastik, cam gibi malzemelerden ve genellikle ekonomik veya profesyonel model olarak üretilmektedir.

İlk Yorumu Siz Yazın - Ne Düşünüyorsunuz?
Posted by Admin - 2 Mart 2015 at 15:50

Categories: Teknik Resim   Tags:

Teknik Resimde Kullanılan Eşyalar

Teknik Resim Aletleri

Teknik Resim Aletleri

Teknik resmi istenen düzeyde çizebilmek için kullanılması gereken araç ve gereçler vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

1)Çizim Masası

2)T Cetveli

3)Gönyeler

4)Ölçü Cetveli

5)Açı Ölçer

6)Eğri Cetvel

7)Paralel Cetvel

8)Pergel

9)Daire Ve Yay Şablonu

10)Yazı Şablonu

11)Sembol Şablonu

12)Teknik Resim Kalemleri

13)Teknik Resim Kağıdı

 

İlk Yorumu Siz Yazın - Ne Düşünüyorsunuz?
Posted by Admin - 2 Mart 2015 at 15:50

Categories: Teknik Resim   Tags:

Teknik Resmin Önemi

Teknik Resmin Önemi

Teknik Resmin Önemi

Çizilen resimler; eşya, manzara veya hayal gücündeki anlatımları çizenin zevk ve anlayışına göre ifade ediyorsa sanat resmi olarak tanımlanır. Resimler, eğer önceden belirlenmiş kurallar ve metotlar kullanılarak grafik olarak çizilmişse endüstriyi ilgilendiren bir resim türü ortaya çıkar.
Başka bir deyişle teknik resim, bir parçanın yapımı için gerekli olan bütün bilgileri eksiksiz olarak taşıyan resimlerdir.
Üretimi yapılması istenen parçanın kesin ölçülerini alabilmek için o parçanın teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmesi, ölçülendirilmesi ve parçanın özellikleri üzerinde harf ve rakamlarla belirtilmesi gerekir. Bu sebeple teknik resim, tanımladığı parçayı teknik resim kurallarına uygun olarak eksiksiz ifade etmelidir.
Teknik resim, üretimi düzenlemesi yanında hesaplamaları da kolaylaştırıcı bir unsurdur.
Teknolojinin yakından takip etmek için gerekli iletişim ve anlaşma vasıtalarının kullanıldığı günümüzde ortak anlaşma araçlarının en önemlisi teknik resimdir. Zira teknik resim, dil ve ülke farkı gözetmeksizin teknik elemanların birbirleriyle anlaşabilmesi amacıyla kullanılan uluslararası ortak bir grafik dili olarak özellikle üretimde çeşitli konularda işlerin hızlı yapılabilmesi, herkesin aynı şeyi kullanabilmesi, düzenli üretim yapılabilmek için aynı standardı sağlaması açısından önemlidir.

İlk Yorumu Siz Yazın - Ne Düşünüyorsunuz?
Posted by Admin - 1 Mart 2015 at 15:50

Categories: Teknik Resim   Tags:

Teknik Resim

Teknik Resim

Teknik Resim

Teknik resim,teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik özelliklerin biçim ve ölçülerini belirtmede kullandıkları dünya standartına uygun çizgisel anlatım diline teknik resim denir.

3 comments - Ne Düşünüyorsunuz?
Posted by Admin - 1 Mart 2015 at 15:50

Categories: Teknik Resim   Tags: